Ik  onderzoek de werkelijkheid door middel van rationeel denken, dus zonder dogmatische of ideologische vooroordelen. Dat is soms politiek niet correct. Ik heb een voorkeur voor financiële vraagstukken.

John, man 40 + en (autochtone) Nederlander.