Op 2 april 2001 bereikte goud op de wereldmarkt een slotkoers van $ 255,30. Dit is de laagste marktprijs die goud sindsdien heeft gehad.

Gerekend in Amerikaanse dollars behaalde goud eind 2001 een hogere slotkoers dan in 2000. De koers was in 2002 opnieuw hoger en dat was ook het geval in 2003.

En de goudprijs groeide verder door. Na het bereiken van de lage koers in april 2001, sloot goud in de twaalf daaropvolgende jaren telkens hoger. Dit is nog nooit gebeurd, met geen enkel waardemiddel, op geen enkele financiële markt.

Toen kwam er een correctie: de koers begon te vallen en deze zal naar verwachting 2015 weer lager afsluiten, het derde jaar op rij.

Het is opmerkelijk. Goud heeft een geschiedenis van winsten en een traditie van vijfduizend jaar oud. Toch begint het edelmetaal wereldwijd in snel tempo een van de meest gemeden activa te worden.

Toch zijn er enkele overwegingen om goud niet af te schrijven:

1) Geen enkel waardemiddel stijgt of daalt in waarde in een rechte lijn. Na twaalf opeenvolgende jaren van ongeëvenaarde winst, is het niet ongebruikelijk dat er een corrigerende prijsdaling volgt.

(Stelt u zich eens voor hoe groot de correctie in aandelen zou kunnen zijn.)

Plotselinge, onstuimige groei kan doorschieten tot een onverwacht hoog niveau. Zo kan ook bij een correctie de koers te diep vallen, zelfs tot onder de reële waarde.

Deze correctie in de goudmarkt kan gemakkelijk nog enkele jaren doorgaan, met prijzen tot onder $ 1000. Maar het is evengoed mogelijk, dat de koers weer stijgt tot voorbij $ 2000 en verder.

De aard van de financiële markten is dat ze extreem grillig  (en sterk gemanipuleerd) kunnen zijn.

Het is kortzichtig om volledig het vertrouwen te verliezen in een waardemiddel met vijfduizend jaar traditie, doordat er een paar mindere jaren zijn geweest.

2) De goudprijs daalde onlangs met bijna 5%, nadat de regering van China bekendmaakte dat ze 1658 ton aan goud bezit.

Deze hoeveelheid was lager dan veel beleggers en analisten hadden verwacht, wat resulteerde in een daling van de goudprijs.

Ik zou nu de vraag kunnen stellen: sinds wanneer is iemand de officiële rapporten van de Chinese overheid gaan geloven?

Maar nu serieus. De Chinezen hebben een eigenbelang in het te laag opgeven van hun goudreserves. Ze weten dat ze zo de prijs van goud omlaag brengen en dat is precies wat ze willen.

China houdt momenteel biljoenen dollars in reserves, waarvan ze snel een deel wil omzetten in andere activa. Dus het is gunstig voor de Chinese regering, als zij dollars kan verkopen wanneer die munt sterk staat en goud kan inkopen als de prijs laag is. En als ze de prijs van goud verder kan drukken, nog beter.

3) Vergeet niet waarom u goud bezit.

Goud is een waardemiddel over een zeer lange termijn. Ondanks een paar mindere jaren, heeft goud haar koopkracht al duizenden jaren behouden.

Papieren valuta komen en gaan. Ze worden gedevalueerd, geherwaardeerd of verdwijnen zelfs voorgoed.

Hoeveel zou u vandaag kunnen kopen met papiergeld uitgegeven door de (Chinese) 7e-eeuwse Tang-dynastie? Het antwoord is: niets. Het bestaat niet meer.

Of één Britse pond uit 1817? Zeer weinig. Het is nauwelijks zakgeld vandaag de dag.

Toch is het goud dat garant stond voor diezelfde Britse pond uit 1817 nu meer dan 250 dollar waard.

Zelfs in de moderne geschiedenis gaat dit op. De goudgarantie van één Amerikaanse dollar uit 1971 is veel meer waard dan het papiergeld dat 44 jaar geleden werd gedrukt.

Maar wat behalve de lange-termijn waarde nog belangrijker is: goud is een risicodekking – een vorm van geld, die fungeert als een verzekering in een wankel financieel systeem.

Hoeveel zult u met uw dollars en euro’s nog kunnen kopen, als zich een echte financiële ramp voordoet? Als er een grote overheid haar schulden niet meer kan betalen? Of bij een grote misrekening van de centrale bank?

Ongeacht wat er met het financiële systeem gebeurt, – of het nu bezwijkt onder zijn eigen gewicht, of radicaal wijzigt door de opkomst van min of meer anonieme cryptofinance, zoals bitcoins -, goud verzekert u dat u bent beschermd.

4) U wilt de waarde van goud omzetten in papieren valuta? Wacht hier nog even mee. We hebben allemaal de neiging om dit te doen: we investeren in iets en hopen dat het in waarde stijgt.

Maar met goud maakt u dan een vergissing. Het is voor sommige mensen misschien moeilijk, maar stop met het denken over goud in termen van de papieren waarde.

Weet dat er een enorme tegenstrijdigheid is tussen de ‘papieren prijs’ van het goud en de fysieke waarde ervan.

Bedenk: goud is geen investering; er zijn genoeg betere opties als u op zoek bent naar een risicovolle belegging.

Dus het idee om een stapel papieren valuta om te ruilen voor goud, alleen om er later meer papiergeld voor terug te krijgen, mist het punt volledig.

5 ) Dat gezegd hebbend: als u dit niet kunt laten, en u steeds de actuele goudprijs checkt om uw portefeuille te waarderen: misschien bezit u dan wel te veel.

Luister naar uw intuïtie; als u gestrest raakt van de dagelijks fluctuaties op de markt, verlicht dan uw lasten.

Hecht u niet aan iets, dat u niets teruggeeft. Blijf rationeel. Bezit genoeg goud, zodat u er bij een crisis comfortabel bij zit, omdat u genoeg ‘echt spaargeld’ heeft. Maar bezit niet zo veel, dat u zich constant zorgen maakt over de papieren waarde.

gold_15