De Shanghai Gold Exchange (SGE) is de enige echte goudmarkt die enkel en alleen in handel in fysiek goud toestaat enig in haar soort in de wereld. Alle transacties op de beurs worden verrekend via een fysiek goud. Dit in tegenstelling tot de handel op de LBMA en de Comex waarin alle goud in papier wordt verhandelt en er soms op verzoek van een client goud echt geleverd wordt. Alleen bij de SGE is het bij wet verplicht dat er, als je handeld, er een 100% fysieke dekking tegenover staat. Hierdoor kun je er van uit gaan dat dat opnames op de SGE de meest nauwkeurige meting vertegenwoordigen van de werkelijke vraag naar goud in China.

In de laatste twee weken van juli is er 106,1 ton goud aan de SGE onttrokken – groter dan de hoeveelheid fysiek goud die geleverd werd op de COMEX tijdens heel 2014 en meer dan het goud dan Angela Merkel voor  Duitsland sinds 2013 heeft weten te repatriëren uit New York. Tot nu toe r zijn de totale SGE opnames zo’n 1260 ton. Op een geschatte jaarbasis komt men daarmee uit op zo’n 2400 ton. Dit terwijl de grote vraag vanwege  seizoens invloeden van de Aziatische markt nog moet komen.