Beleggen in financiële instrumenten is niet hetzelfde als sparen. Met beleggen zijn over het algemeen meer en andersoortige risico’s verbonden die zich niet voordoen bij sparen. De risico’s van sparen zijn globaal gesproken beperkt tot het wegzakken van de rentevergoeding en een eventueel faillissement van de bank waar het spaarsaldo wordt aange­houden. In het laatste geval is onder het depositogarantiestelsel een bedrag tot maximaal € 100.000,– per rekeninghouder gegarandeerd. Maar door wie? Dat weten wij sinds de overheden met belastinggeld en garanties (waar u borg voor staat) de banken overeind mee houden.)